[N] >  [Nabi Şiirleri] > Minnet Şiiri
Sponsored Links

Nabi - Minnet

Eklendi:
Yeni Şiir Eklemek İçin Tıklayın Şiir Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Ne dâde-i mahlûka ne sîm-ü zere minnet
Dîvân-ı ezelde yazılan deftere minnet

Katletmişiz ümmîd-i atâyâyı felekten
İhsan-ı Hüdâvend-i cihan pervere minnet

Pâyında bulur saydını ankây-ı tevekkül
Etmez heves-i sayd ile bâl ü pere minnet

Maksûdları feth-i der-i Kâ'be-i dildir
Etmez Şeh-i iklîm-i fenâ leşkere minnet

Ümmîd-i nevâl asldan et fer'den etme
Âteş var iken eyleme hâkistere minnet

Âyînedekî aksine nâz eyliyen âfet
Bir haftada eyler iki kez berbere minnet
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.